Mye klatremus

Klatremus

På foringsplassen min i skogen har det den siste tiden vært godt med mus, først og fremst klatremus, men også noe markmus. Vanligvis er de heller vanskelig å få gode bilder av fordi de er lynende raske, og fordi de eksponerer seg lite i dagslys. Når det blir mange av dem blir imidlertid konkurransen om maten større, og dermed blir de mer dagaktive. Etter hvert har jeg fått mange fotomuligheter og har rigget meg til med tanke på musebilder. Til og begynne med brukte jeg 300mm, gikk over til 500mm med mellomringer, men siste gangen i snøværet var jeg tilbake til 300mm med 1,4 converter.

Klatremus

Alle bildene i denne serien er av klatremus Clethrionomys glareolus.

Klatremus

Ettersom det var et godt smågnagerår over store deler av landet i fjor er det kanskje litt rart at det er så mye mus nå, men trolig er det en geografisk forskyvning. Det var nemlig ikke alt for mye smågnagere hos oss i Ryfylke i fjor, men det ser altså ut til å bli bra i år.

Klatremus i snøenSå får vi håpe at musebestanden holder seg stor og kanskje til og med øker litt utover våren slik at vi igjen kan få oppleve mye rovfugler og ugler.

Klatremus i snøenTil slutt et bilde av ei mus som jobbet fælt med å få fraktet ei hasselnøtt til et tryggere sted :)

Klatremus med hasselnøtt 

Is i ulike variantar

071213 ja lun215-176
Ein rask kikk gjennom bilda teke så langt denne vinteren viser at is har vore eit gjennomgongstema. Her er eit lite knippe bilde.

↑ Frå Stordalsheia renn denne elva i fossar og stryk til den når Fidjane og Mosvatnet (14-24mm ved 22mm, 1.3s, F13, iso 100)
↓ Bilde er teke litt lenger nede i Fossadn ein drøy time før det forrige bilde. Fremdeles er det ein varm fargetone på isen frå kveldshimmelen (14-24mm ved 17mm, 1/25s, F16, iso100)

071213 ja lun215-109

120114 ja lun304-97  120114 ja lun304-202
↑ Istappar er spennade fotomotiv. Her har eg prøvd å ta både nærbilde og plassert dei i landskapet. Uansett er det lyset som her er nøkkelen, nær sagt alle bilde eg tok ein time tidligare gikk i søppelkassa. Bilda er teke på Finnadalsheia under Gullingen.
Landskapsbilde er teke med 14-24mm/2.8 v/24mm, 1/60s, F11, iso 100.
Nærbilde er teke med 70-200mm/4 v/135mm, 1/160s, F11, iso 360

151213 ja lun091-49

↑ Vindpakka is i måneskinn. Fleire bilde herifrå sjå her,
Teke med 14-24mm/2.8 ved 18mm, 30s, F13, iso100.

210114 ja lun177-152

Det har vore mye austavind i vinter. Bølger har skapt fine isformasjonar. Begge desse er frå Suldalsvatnet ved Solheimsvik. Bakgrunnen er tona ned med gradert gråfilter.
↑ 14-24mm v/18mm, 1s, F18, iso100, gradert ND-filter
↓ 14-24mm v/23mm, 0.8s, F13, iso100, gradert ND-filter

210114 ja lun177-29

220114 ja lun098-21

"Seilskuter på opprørt hav" er også frå Suldalsvatnet, nærare bestemt Våge. Eg såg desse merkelege isklumpane på langt hald. Det skulle vise seg at bølgene hadde kasta vatn opp på to armeringsjern som var festa på eit lite skjær for å kunne fungere som fortøyningspålar.
↑ 70-200mm/4 ved 175mm, 0.5s, F20, iso 100, PL-filter
↓ 24-120mm/4 ved 46mm, 1.3s, F18, iso 100, gradert gråfilter
220114 ja lun098-64240114 ja lun106-4

↑ Det blir alltid noen turar langs Suldalslågen. Dette bilde er teke ein morgon ved Kvæstad. For å forlenge eksponeringstida er det nytta eit ND-filter (0.9). Den lyssterke himmelen er i tillegg dempa med ein gradert ND-filter (0.6).
14-24mm v/22mm, 0.4s, F14, iso 100

040214 ja lun535-225

↑ I siste halvdel av januar fikk me ein fantastisk is for skøyting. Her er det forsøkt å få fram fart og moro på isen. Bilde er teke på frihand.
Nikon 1 AW1, 11-27mm v/11mm, 1/2000s, F5.6, iso 160

 

 

Landskap frå Barkeneset

190114 ja lun115-11

I dag har eg vore ein tur der kystlandskap var i fokus. Staden var Barkeneset (Jelsa), ein flott stad med Ryfylkebassenget mitt i mot. På bilda er det Ombo du ser over fjorden. På det siste bilde er det lys frå Stavanger som gjer at himmelen får ein rødfarge.

Bilda eg viser her er alle teke med 14-24mm, eit objektiv eg verkeleg likar betre og betre. I dag brukte eg, for første gong, Lee-filter på denne linsa (ND og 0,6 gradert gråfilter). Det blei ikkje siste gong.

190114 ja lun115-16190114 ja lun115-42190114 ja lun115-51190114 ja lun115-90190114 ja lun115-104

Den unødvendige grana

Hjortekolle i nyplanta granskog

Inntrykket av at stadig flere av skogbøndene ikke er særlig begeistra for granplanting er økende, men fremdeles blir mange nye hogstfelt tilpantet med nettopp gran. Jeg kjenner ikke helt til økonomien i dette, men trolig er det diverse støtteordninger som gjør at dette fremdeles blir gjort. Jeg kjenner imidlertid godt til konsekvensen av det biologiske mangfoldet der denne granplantinga brer seg, og den er svært negativ. De første årene etter hogst vil lystilgangen gjøre at flere arter vil etablere seg på en slik hogstflate, blant annet flere arter lyng og løvtrær som bjørk og rogn. Nå brukes ikke sprøytemiddelet glyfosat fra helikopter i samme grad lenger slik at granplantene vil få konkurranse i alle fall noen år. På denne tida vil flere fugle- og dyrearter også finne biotopen interessant, som denne hjortekolla. Etter hvert vil imidlertid granene skyte fart og utkonkurrere de andre plantene, og etter noen år blir det igjen en tettvoksende plantasje uten lystilgang i skogbunnen. Det ser ut som kronhjorten har skjønt noe av dette for den liker å feie geviret på unge grantrær som den til høyre i bildet. Når grana blir såpass kvestet i ung alder vil den som regel dø. Synd at ikke skogbruket har skjønt det samme som hjorten.

Ei uvant kveldstund

Melkeveien

Eg las om meteorsvermen Quadrantidene fredags kvelden. Den skulle vere på sitt mest intense nett denne kvelden ca kl 20.30. 20.15 kikka eg ut glaset.. regn. 20.20, ei stjerne! Det var berre å kaste seg i bilen. Eg kom heilt til Saurdal før eg fann klårveret igjen. Nokre stjerneskot var der, men med tanke på at eg var så sein, konsentrerte eg meg om resten av himmelen først. Bildet ovanom er frå tippen i Saurdal og syner litt av melkeveien. Canon 5DmkIII med Canon EF 24L II. F2,5, 20 sek, ISO3200.

På veg heimatt stoppa eg ved Gjåvatnet. Og der vart det då eit stjerneskot med! Men det er vel det beste med bildet.. Samme utstyr, f2,8, 20 sek, ISO6400.

Stjerneskot over Gjåvatn

Hadde eg vore nærverande nok, hadde eg satt ut det andre kameraet her på veg opp til Saurdal. Det kunne blitt bra med ein times eksponering..

Siste blogg

Mye klatremus

Mye klatremus

21-02-2014 Vidar Lunde

Is i ulike variantar

Is i ulike variantar

11-02-2014 Jarle Lunde

Landskap frå Barkeneset

Landskap frå Barkeneset

19-01-2014 Jarle Lunde

Den unødvendige grana

Den unødvendige grana

11-01-2014 Vidar Lunde

Ei uvant kveldstund

Ei uvant kveldstund

07-01-2014 Kjetil Brekke

Siste blogg --> Suldal i bilde

Landskap frå Barkeneset

Landskap frå Barkeneset

19-01-2014 Jarle Lunde

Vekas bilde 51/13: Vindt…

Vekas bilde 51/13: Vindtatt is

21-12-2013 Jarle Lunde

Vekas bilde 50/13 Presta…

Vekas bilde 50/13 Prestaåsen

15-12-2013 Kjetil Brekke

Vekas bilde 48/13: Haust…

Vekas bilde 48/13: Haustfjell

28-11-2013 Jarle Lunde

Vekas bilde 45/13: Geir …

Vekas bilde 45/13: Geir Grung sitt kraftlandskap

09-11-2013 Jarle Lunde

Vekas bilde 44/13 Håland…

Vekas bilde 44/13 Håland i haustfargar

03-11-2013 Kjetil Brekke

Vekas bilde 41/13 Natt o…

Vekas bilde 41/13 Natt over Sandsavatnet

14-10-2013 Kjetil Brekke

Velkommen til Biofoto Ro…

Velkommen til Biofoto Rogaland

28-09-2013 Jarle Lunde

Vekas bilde 36/13: Smørs…

Vekas bilde 36/13: Smørslagjo

07-09-2013 Jarle Lunde

Ukens bilde 31/13: Bergf…

Ukens bilde 31/13: Bergfrue ved Høsebrua

02-08-2013 Vidar Lunde

Opning av Høsebrua 8.jun…

Opning av Høsebrua 8.juni 2013

09-06-2013 Jarle Lunde

Høsebrua igjen

Høsebrua igjen

29-05-2013 Kjetil Brekke

Frå isfiske til vårløysi…

Frå isfiske til vårløysing ved Erfjord bru

14-04-2013 Jarle Lunde

Ukens bilde 13/13: Kveld…

Ukens bilde 13/13: Kveld på Kvæstad

29-03-2013 Vidar Lunde

Vekas bilde 9/12: Suldal…

Vekas bilde 9/12: Suldalslågen

02-03-2013 Jarle Lunde

Til Jelsa igjen

Til Jelsa igjen

28-02-2013 Kjetil Brekke

Vekas bilde 8/13 - Frå J…

Vekas bilde 8/13 - Frå Jelsa

24-02-2013 Kjetil Brekke

Vinter ved Høse bru

Vinter ved Høse bru

03-02-2013 Jarle Lunde

Vekas bilde 5/13: Gullin…

Vekas bilde 5/13: Gullingen turistsenter/leirskule

01-02-2013 Jarle Lunde

Kveld på isen

Kveld på isen

24-01-2013 Jarle Lunde

vekas bilde 3/13, frå Ri…

vekas bilde 3/13, frå Ritland

20-01-2013 Kjetil Brekke

Vekes bilde 2/13: Mork

Vekes bilde 2/13: Mork

11-01-2013 Jarle Lunde

Galskap ja, men på ein g…

Galskap ja, men på ein god måte..

06-01-2013 Kjetil Brekke

Vekas bilde 52/12 - Tilb…

Vekas bilde 52/12 - Tilbakeblikk

29-12-2012 Kjetil Brekke

Vekas bilde 51/12: Skumr…

Vekas bilde 51/12: Skumringstimen

20-12-2012 Jarle Lunde

Ny bok: "Det brøler i hjortelia"